Tournee Olek Orkiestry po Słowacji
Data: 2018-08-08 09:42:38

Tournee Olek Orkiestry po Słowacji już za nami. 34 muzyków z kapelmistrzem Olkiem Krzosem przez 3 dni mogło podziwiać jeden z najpiękniejszych regionów Słowacji : Spiż. Koncerty Orkiestra dała w bardzo starych i pięknych miastach: Lewoczy, Spisskiej Nowej Wsi oraz w Preszowie. W programie turystycznym nie mogło zabraknąć zwiedzania jednego z największych w Europie zamków – Spisskiego Hradu , pięknego miasteczka Spisskiej Kapituły oraz Preszowa.

Pieniądze na wyjazd zostały zgromadzone w trakcie akcji charytatywnej prowadzonej podczas tegorocznego Balu Noworocznego zorganizowanego przez janowskich Rotarian we współpraca z Rotarianami ze Słowacji. Myślę, że na długo pozostaną w pamięci chwile spędzone podczas tournée, zwłaszcza dodatkowy wieczorny koncert w krużgankach starego Hotelu Stela w którym byliśmy zakwaterowani. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego jakże pięknego tournee.

Prezydent Klubu Rotary Leszek Abramek – zdjęcia Antoni Florczak