Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego
Data: 2012-09-16 20:32:48

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego w okresie wakacyjnym realizowało projekt pn.” Międzypokoleniowe spotkania promujące zdrowy styl życia” współfinansowany ze środków Gminy Janów Lubelski w formie powierzenia zadania publicznego przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

Realizowane przez SKPJ zadanie wpisało się do działań związanych z obchodami Roku Seniora mającego na celu aktywizację osób starszych i integrację międzypokoleniową w powiecie janowskim.

Obejmowało ono sześć zorganizowanych działań z udziałem 30 osobowej grupy: ( 15 osób – to 50+), oraz 15 dzieci i młodzieży do 16 roku życia z terenu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Lipcowe spotkania miały charakter warsztatów rękodzieła ludowego i artystycznego. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem, gdyż oprócz Jankowiaków, uczestniczyli w nich i urlopowicze i goście z Lublina, Gdańska, Katowic, Skarżyska Kamiennej. Wytwarzane podczas warsztatów, kwiaty i bukiety z bibuły, bransoletki i serduszka z wikliny papierowej, koszyczki z papieru techniką orgiami ,wspólnymi siłami stanowią doskonały przykład rozwijania zdolności manualnych, umiejętności pracy zespołowej, zaciśniania więzi międzypokoleniowych.

W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy, w atmosferze bardzo rodzinnej sąsiedzkiej, koleżeńskiej, wymieniali się własnymi pomysłami, wiadomościami. Większość uczestników to babcie, ciocie, które wspólnie z wnukami, kuzynami robili cuda z papieru. Wytworzone własnoręcznie rzeczy stanowiły dla większości wspaniałą pamiątkę z wakacji.

Spotkania sierpniowe miały charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. Babcie z wnukami w słoneczne, wtorkowe popołudnie w Parku Misztalec zdobywały wiedzę i umiejętności chodzenia z kijkami nordic walking. Piknikową atmosferę szkolenia nie zakłóciła nawet półgodzinna musztra, a potem marsz z kijkami aż do skutku prowadzona przez instruktora panią Iwonę Ostrowską.

Zakończenie projektu odbyło się 21 sierpnia na Szklarni w Ostoi Konika Biłgorajskiego, podczas Pikniku rodzinnego z udziałem 50 osobowej grupy beneficjentów , a w tym także osób odpoczywających w okolicach Janowa lubelskiego.

Pan Zbigniew Butryn pracownik ostoi konika opowiadał historię istnienia i hodowli koników biłgorajskich ,powoził bryczką wiozącą szczęśliwe i roześmiane dzieciaki, które mogły obserwować pasące się opodal stada koni na łące.

Dużą atrakcją była kiełbaska z grila, muzyka, zabawy w berka, niedźwiedzia, różyczkę. Na placu zabaw, huśtawki, gra w piłkę i pikora.

Na zakończenie pikniku, każdy uczestnik biorący udział we wszystkich spotkaniach otrzymał podziękowanie w postaci dyplomu, za aktywny udział w projekcie.

Pogodne sierpniowe popołudnie , wokół lasy janowskie, pora wakacyjna sprawiło, że wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Zadanie pn. „Międzypokoleniowe spotkania promujące zdrowy styl życia” realizowane było przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego ze środków Urzędu Miejskiego przeznaczonych na zadania publiczne. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji projektu przesyłamy Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury za użyczenie sali konferencyjnej na spotkania i warsztaty, samochodu na piknik, oraz grupie koordynującej zadanie – paniom : Alinie Myszak, Krystynie Wójcik, Elżbiecie Sałacińskiej, Teresie Ciosmak, Mari Mędrek, Uli Pachuta, Barbarze Nazarewicz, Lidii Tryka Irenie Olech za sprawne organizowanie spotkań i miłą atmosferę podczas realizacji wakacyjnych międzypokoleniowych spotkań.

Zarząd SKPJ.