Zima w obiektywie 2014 rozstrzygnięty!!!
Data: 2014-02-05 21:04:20
W Janowskim Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „ZIMA W OBIEKTYWIE”
jaki rozpisano w ramach zajęć na ferie zimowe 2014 dla dzieci i młodzieży.
Do konkursu zgłosiły swoje prace w wersji elektronicznej 22 osoby z Powiatu Janowskiego.
Z wybranych przez jury fotografii powstała wystawa, którą można oglądać w sali zajęć plastycznych, na drugim piętrze w Janowskim Ośrodku Kultury.
Laureatami konkursu zostały następujące osoby:
Agata Oleszko – pierwsze miejsce
Sebastian Pelc – drugie miejsce
Katarzyna Kuźnicka – trzecie miejsce
Aleksandra Jędzura – wyróżnienie
Kinga Kufel – wyróżnienie
Natalia Stelmach – wyróżnienie
Głównym sponsorem całego przedsięwzięcia jest Pan Antoni Florczak , właściciel firmy fotograficznej „FOTO-FLORCZAK” , który wykonał zdjęcia do wystawy i ufundował nagrody specjalne.
Od Janowskiego Ośrodka Kultury, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody książkowe.