Warsztaty filmowe z adwokatem
Data: 2015-01-12 09:30:48

 W dniu 7 stycznia 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych uczestniczyli
w warsztatach filmowych w Janowskim Ośrodku Kultury. Zajęcia objęły projekcję filmu oraz panel dyskusyjny z adwokatem Michałem Wolskim.

Pierwsza część zajęć pt. „Jak (nie) rozmawiać z kolegą i dlaczego?” oparta była
na projekcji etiudy fabularnej pt. „Męska sprawa” w reż. S. Fabickiego z pakietu „Filmoteka Szkolna”. Film stał się punktem wyjścia do dyskusji wokół zachowań bohaterów
w sytuacjach szkolnych, a także czynników warunkujących ich postawy w grupie rówieśniczej. Pod opieką nauczyciela młodzież opracowała pytania dotyczące aspektów prawnych czynów popełnianych przez postacie filmowe.

W drugiej części spotkania, poświęconej „Aspektom prawnym przemocy rówieśniczej”, uczestnicy dyskutowali z przedstawicielem palestry adw. Michałem Wolskim na temat konsekwencji prawnych zachowań bohaterów filmowych. Po zapoznaniu
z wybranymi przepisami prawa uczniowie w ramach pracy grupowej dokonywali kwalifikacji wybranych czynów pod okiem prawnika. Padały szczegółowe pytania dotyczące m.in.: praw
i obowiązków stron postępowania karnego, uprawnień świadków, możliwości uczestniczenia publiczności w rozprawach sądowych, odpowiedzialności osób nieletnich za ciężkie przestępstwa.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, doświadczyli niepowtarzalnej atmosfery pracy, zwiększyli swoje kompetencje społeczne oraz uzyskali profesjonalne wsparcie prawne. Z dużym zainteresowaniem pytali o kolejne, tak ciekawe spotkanie.

1.JPG

12.JPG

4.JPG

5.JPG

7.JPG

9.JPGEmilia Żuber