Wizyt na stronie: 818428 | Wczoraj: 147 | Dzisiaj: 133 | Teraz: 3
Kalendarz imprez
Konkurs Jednego Wiersza
Data: 2010-12-29
Typ imprezy: konkurs
Miejsce wydarzenia: Janów Lubelski

REGULAMIN

KONKURSU JEDNEGO WIERSZA


Organizatorzy
: Janowski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim


Cele:

 • pobudzenie aktywności twórczej młodzieży i dorosłych w dziedzinie poezji,
 • konfrontacja amatorskiej twórczości poetyckiej

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieży od 15 roku życia, których pasją jest twórczość poetycka.
 2. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz debiutanci z powiatu Janowskiego.
 3. Tematyka wierszy jest dowolna, ale mile widziana tematyka dotycząca Janowa Lubelskiego i okolic. ( W związku z 370-leciem istnienia Janowa Lubelskiego)
 4. Do konkursu można zgłosić tylko jeden wiersz nigdzie nie publikowany i wcześniej nienagrodzony.
 5. Wiersz winny być opatrzone godłem (pseudonimem).
 6. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 2 egzemplarzach ) należy przesłać na adres: Janowski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie „Konkurs jednego wiersza“.
 7. W nadesłanej korespondencji (w osobnej kopercie opatrzonej takimi samym godłem jak praca konkursowa) należy podać następujące dane: nazwisko i imię, dokładny adres, nr.telefonu.
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Terminy:

 1. Termin nadesłania prac upływa 17.XII. 2010r.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród nastąpi 29.XII. 2010 roku.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie spotkania.


Nagrody:

 1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatorów.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.
 3. Nagrodzone teksty publikowane będą w lokalnej prasie.


Postanowienie ogólne:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!


Konkurs Jednego Wiersza 2010 Rozstrzygnięty !!!!!

konkurs_wiersza.jpg

W dniu 29 grudnia 2010r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu jednego wiersza. Nadesłano 13 prac konkursowych. ucieszyła nas ilość prac o tematyce Janowa Lubelskiego i okolic ( w związku z 370-leciem miasta) i te zostały ocenione najwyżej.

I m-ce zajęła Wioletta Flis z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim – wiersz „Drogi podróżniku“

I m-ce zajęła Monika Rożek z Krzemienia – wiersz „Prawda“

II m-ce zajęła Patrycja Garbacz z Janowa Lubelskiego – „O Janowie“

II m-ce zajęła Adrianna Momot z Janowa Lubelskiego – „Janów Lubelski“

III m-ce zajęła Ilona Kokoszka z Andrzejowa – „Spacer po miłość“

IV m-ce zajęła Szwedo Agnieszka z Potoczka – „Jedyne takie miasto..“

IV m-ce zajęła Aleksandra Słupczyńska z Janowa Lubelskiego – „Moje miasto“

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

Wszystkim dziękujemy za nadesłanie swoich prac i zachęcamy do dalszej pracy twórczej.

Ilość odwiedzin 3115
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves