Wizyt na stronie: 823279 | Wczoraj: 148 | Dzisiaj: 43 | Teraz: 1
Aktualności
protokół z FESTIWALU KAPEL 2017
2017-05-15 18:17:23
PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Komisji Artystycznej


podczas 42 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO - Eliminacji Regionalnych do 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 14 maja 2017 r. w Janowie Lubelskim.

Jury w składzie:
Jan Adamowski - UMCS Lublin - przew. komisji,
Andrzej Sar - Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie,
Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

po obejrzeniu 33 prezentacji konkursowych (ponad 150 wykonawców) w tym 13 prezentacji zespołów śpiewaczych, 10 solistek śpiewaczek, 5 instrumentalistów, 3 kapel ludowych,
2 prezentacji "Duży-Mały", postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 200 zł dla Pana Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego- instrumentalisty, skrzypka - ufundowaną przez Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim.

W kategorii kapel ludowych nagrody po 150 zł otrzymali:
- Kapela Stacha" z Dzwoli,
- Kapela Rodzinna Butrynów z Janowa Lubelskiego,
- Kapela ze Zdziłowic.
W kategorii instrumentalistów nagrody po 100 zł otrzymali:
- Jan Jaworski ze Zdziłowic,
- Stanisław Głaz z Dzwoli,
- Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego
oraz wyróżnienia po 50 zł otrzymali:
- Bronisław Rawski z Kocudzy,
- Stefan Maziarczyk z Andrzejowa.
W kategorii solistów śpiewaków nagrody po 100 zł otrzymały:
- Janina Pydo z Zastawia,
- Alina Myszak z Kocudzy,
- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej,
- Agnieszka Łukasik - Nagroda im. Stanisława Fijałkowskiego
oraz wyróżnienia po 50 zł otrzymali:
- Stefania Suchora ze Stojeszyna,
- Beata Oleszek z Kocudzy,
- Hieronim Markut z Blinowa,
- Maria Liwak z Branwi,
- Walentyna Pikul z Hoszni Ordynackiej,
- Mirosław Kolasa z Szastarki.W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 150 zł otrzymali: - Zespół Śpiewaczy "Janowianki" z JOK,
- Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc,
- Zespół Śpiewaczy z Godziszowa,
- Zespół Śpiewaczy z Majdanu Obleszcze
oraz wyróżnienia po 100 zł otrzymali:
- Zespół Śpiewaczy "Marianki" z Kocudzy,
- Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy,
- Zespół Śpiewaczy "Piłatczanki" z Piłatki,
- Zespół Śpiewaczy "Potoczanki" z Potoka Wielkiego,
- Zespół Śpiewaczy "Blinowianki" z Blinowa,
- Zespół "Roztoczanki" z Branwi,
- Zespół Śpiewaczy z Goraja,
- Zespół Śpiewaczy "Kowalanki" z Kowalina,
- Zespół Śpiewaczy z Szastarki.

W kategorii Duży- Mały" wyróżnienia w wysokości 50 zł otrzymali:
- grupa Zbigniewa Butryna,
- grupa Krzysztofa Butryna.

Na przegląd wojewódzki do 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 28 maja 2017r. jury rekomenduje następujących wykonawców:

- w kategorii zespoły śpiewacze: Zespół Śpiewaczy "Janowianki", Zespół Śpiewaczy
z Modliborzyc, Zespół Śpiewaczy z Godziszowa;
- w kategorii kapel: Kapela Stacha z Dzwoli;
- w kategorii solistów instrumentalistów: Jan Jaworski;
- w kategorii solistów śpiewaków: Janina Pydo;
- w kategorii Duży- Mały: grupa Zbigniewa Butryna, grupa Krzysztofa Butryna.

Nagrody pieniężne ufundowali:
Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Komisja podkreśla bardzo wysoki poziom artystyczny prezentacji wśród zespołów, solistów i kapel zgodny z wymogami- tradycją kulturową regionu oraz dobór repertuaru.
Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za eksponowanie miejscowego języka gwarowego, wykorzystanie regionalnych- wyróżniających region- instrumentów.
Dziękuje pracownikom Janowskiego Ośrodka Kultury za sprawne przeprowadzenie Festiwalu oraz fundatorom nagród za wsparcie finansowe 42 edycji Festiwalu Folkloru.
Komisja Artystyczna:

Jan Adamowski
Andrzej Sar
Barbara Nazarewicz


Odwiedziny: 1078
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves