Wizyt na stronie: 817761 | Wczoraj: 337 | Dzisiaj: 133 | Teraz: 1
Aktualności
Informacja o realizacji projektu „TRADYCJA i WSPÓŁCZESNOŚC…”
2017-09-01 14:09:30

Informacja o realizacji projektu „TRADYCJA i WSPÓŁCZESNOŚC…”- zadania powierzonego przez Urząd Miejski dla Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego.


Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego w partnerstwie z Janowskim Ośrodkiem Kultury realizuje projekt „Tradycja i współczesność. Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze” w ramach zadania powierzonego przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Projekt ma na celu wykorzystanie walorów kulturowych i turystycznych Ziemi Janowskiej, promocje zdrowego stylu życia poprzez wykorzystanie własnych zasobów: ludzkich, placówek kultury, obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Projekt zakłada zorganizowanie pięciu działań o charakterze edukacyjnym (warsztaty, prelekcja) i rekreacyjno-wypoczynkowym z udziałem ok. 130 osobowej grupy składającej się z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych . Organizowane są trzy tematyczne warsztaty rękodzieła ludowego na terenie ZOOMU NATURY po 5 godziny każde, prowadzone przez twórców ludowych z terenu Ziemi Janowskiej, oraz 10 godzin warsztatów rękodzieła artystycznego prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w Janowskim Ośrodku Kultury.

Beneficjentami poszczególnych działań są mieszkańcy Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz turyści przebywający w Janowie Lubelskim podczas miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień.

Planowane działania edukacyjne i rekreacyjne to:

1- warsztaty plecionkarskie - wiklina papierowa połączone ze stoiskiem promocyjnym SKPJ odbyły się 9 lipca na terenie ZOOM Natury. Z warsztatów korzystali osoby dorosłe , dzieci, młodzież, oraz turyści przebywający w tym czasie nad Zalewem na terenie ZOOM NATURY.

2- warsztaty garncarskie połączone ze stoiskiem promocyjnym SKPJ - odbyły się 22 lipca z udziałem osób dorosłych, dzieci i młodzieży , oraz nieokreślonej liczby turystów, uczestników kolonii letnich przebywających w tym czasie nad Zalewem.

3- warsztaty plecionkarskie i wyroby z bibuły, stoisko promocyjne SKPJ zorganizowane podczas „ IV Pikniku Rodziny- mama, tata i ja” na terenie Parku Rekreacyjnego ZOOM NATURY - 2 września 2017r.

4-rajd rowerowy szlakiem przyrodniczym –Lasami Janowskimi do Łążka Garncarskiego do pracowni garncarskiej. Zadanie to już zostało zrealizowane dnia 29 sierpnia 2017r z udziałem 20 osobowej grupy Jankowiaków. 5- warsztaty artystyczne techniki: Decoupage i Sospeso dla 20 osób ( młodzież i dorośli) - pierwsze warsztaty zaplanowane są na 12 wrzesień 2017r. w Janowskim Ośrodku Kultury. Lista uczestników jest już zamknięta.

Ponadto w trakcie realizacji projektu włączyliśmy się do projektu „Cudowni Seniorzy i w ramach współpracy będziemy organizować spotkania profilaktyczne, zdrowotne. Takie pierwsze spotkanie odbędzie się 5 września 2017r w Sali konferencyjnej JOK. Tematem wykładu przeprowadzonego przez Krzysztofa Kowala będzie „ Wprowadzenie do fizjoterapii- zdrowy kręgosłup” Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.Grupa Koordynacyjna projektu.