Wizyt na stronie: 857642 | Wczoraj: 136 | Dzisiaj: 96 | Teraz: 1
Aktualności
Wystawa rysunków Roberta Znajomskiego
2018-05-09 08:13:11

Autor urodził się w Hrubieszowie w 1968 roku. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie mieszka i pracuje w Łęcznej jako pedagog szkolny ucząc dzieci i młodzież plastyki. Jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyki. Jego twórcza aktywność wykracza jednak poza pracę z uczniami i wkracza w obszar osobistych plastycznych poszukiwań, których efekty prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Techniki jakie Pan Robert wykorzystuje w swojej pracy nie ograniczają się jedynie do rysunku. Pośród jego dzieł odnaleźć można obrazy stworzone techniką malarstwa olejnego, temperowego i akrylowego, a także fotografie.

Prezentowana w "Sali Kameralnej" wystawa rysunków Pana Roberta na pierwszy rzut oka przypomina wystawę grafiki, a dokładniej akwafort, z ich charakterystycznym traktowaniem linii i monochromatycznych struktur, jakie widzimy na papierze. Każda linia i kreska jest tu dokładnie określona i podporządkowana całości pracy. Jedynie gdy przyjrzeć się bardziej, niejako wnikając w daną pracę, można zauważyć, że mamy do czynienia z rysunkiem.

Owe rysunki nie funkcjonują w oderwaniu, lecz niejako rozmawiają ze sobą, układając się w wyraźnie tematyczne cykle. Jednym z nich są na przykład "Katedry", innym - "Postacie", które przywołują skojarzenia z pewnego rodzaju odrealnieniem, czy wręcz z anielskością. Naturalistyczna forma gubi się tu w daleko idącym artystycznym przetworzeniu. Poprzez owo przetworzenie widz nakłaniany jest do wnikliwej analizy i kreatywnego myślenia. Jednym z uroków sztuki jest bowiem to, że każdy postrzega inaczej i inaczej rozumie i interpretuje dzieło twórcze.


Autor o swojej twórczości pisze tak - "Materię twórczą traktuję symbolicznie, skrótowo, uzyskując niespodziewane efekty za pomocą skromnych środków, właściwie poprowadzonych linii. Staram się by moja wystawa była zaproszeniem do wspólnej refleksji, zadumy która pozwoli choć na chwilę zatrzymać się i wyrwać z chaosu w jaki jesteśmy codziennie uwikłani. Chcę pobudzić wrażliwość widza, nakłonić do własnych przemyśleń i interpretacji oraz do znalezienia anioła w sobie lub rzeczach codziennych".

Zdj__cie_z_wystawy_Roberta_Znajomskiego.JPG


Odwiedziny: 695
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves