Wizyt na stronie: 805368 | Wczoraj: 313 | Dzisiaj: 232 | Teraz: 3
Aktualności
Protokół z FESTIWALU FOLKLORU 2018.
2018-05-21 15:07:45
Podczas 43 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO - Eliminacji Regionalnych do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 20 maja 2018 r. w Janowie Lubelskim.


Jury w składzie:

Prof. Jan Adamowski - UMCS Lublin - przew. komisji,

Andrzej Sar - Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie,

Dr Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski w Lublinie

Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim


po obejrzeniu 27 prezentacji konkursowych (ponad 150 wykonawców) w tym: 11 zespołów śpiewaczych, 9 solistów śpiewaków, 4 instrumentalistów, 1 kapeli ludowej,

2 prezentacji w kategorii "Duży-Mały", postanowiła przyznać następujące nagrody

i wyróżnienia:


- Nagrodę Specjalną im. Józefa Góry w wysokości 200 zł dla Pana Jana Jaworskiego ze Zdziłowic - instrumentalisty, skrzypka - ufundowaną przez Muzeum Regionalne

w Janowie Lubelskim.


W kategorii kapel ludowych nagrodę w wysokości 150 zł otrzymała:

- Kapela Bolka z Polichny.

W kategorii instrumentalistów nagrody po 100 zł otrzymali:

- Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego,

- Bronisław Rawski z Kocudzy,

- Jerzy Mazur z GOK w Modliborzycach.

W kategorii solistów śpiewaków nagrody po 100 zł otrzymały:

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej,

- Agnieszka Łukasik z JOK - Zofianka

oraz wyróżnienia po 50 zł otrzymali:

- Janina Pydo z Zastawia,

- Mirosław Budkowski z Majdanu Obleszcze

- Janina Oleszek z Kocudzy,

- Janina Dyjach z Kocudzy,

- Walentyna Pikul z Hoszni Ordynackiej,

- Grażyna Dolińska z Łady.

W kategorii solistów śpiewaków przyznano nagrodę specjalną w wysokości 200 złotych za pieśń patriotyczną pani Stefani Suchora ze Stojeszyna.


W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 300 zł otrzymali:

- Młodzieżowy Zespół Wokalny z Goraja,

- Zespół Śpiewaczy "Kocudzanki" z Klubu Seniora w Kocudzy.
oraz wyróżnienia po 150 zł otrzymali:

- Zespół Śpiewaczy "Marianki" z Kocudzy,

- Zespół "Janowianki" z JOK,

- Zespół Śpiewaczy "Piłatczanki" z Piłatki,

- Zespół Śpiewaczy "Stanianki" z Potoka Wielkiego,

- Zespół "Roztoczanki" z Branwi,

- Zespół Śpiewaczy "Kobieta Aktywna" z Goraja,

- Zespół Śpiewaczy "Kowalanki" z Kowalina,

- Zespół Śpiewaczy "Branwiacy" z Branwi.

- Zespół Śpiewaczy z Łady.


W kategorii Duży- Mały" wyróżnienia w wysokości po 100 zł otrzymali:

- Zbigniew Butryn z Karoliną Maksim ze Szkoły Suki Biłgorajskiej w Janowie Lub.,

- Irena Krawiec z grupą "Wisienki".


Na przegląd wojewódzki do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych do Lublina w dniu 27 maja 2018r. jury rekomenduje następujących wykonawców:


- w kategorii zespoły śpiewacze: Zespół Śpiewaczy "Kocudzanki";

- w kategorii solistów instrumentalistów: Jan Jaworski, Zbigniew Butryn;

- w kategorii solistów śpiewaków: Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej;

- w kategorii Duży- Mały: Zbigniew Butryna z Karoliną Maksim;

- w kategorii kontynuacja folkloru: Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy z Goraja, Agnieszka Łukasik z Zofianki.


Nagrody pieniężne ufundowali:

Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


Komisja podkreśla duże zaangażowanie uczestników Festiwalu Folkloru, dziękuje Organizatorom za sprawne przeprowadzenie eliminacji.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom, za eksponowanie miejscowego języka gwarowego, wykorzystanie regionalnych- wyróżniających region- instrumentów.

Komisja Artystyczna:


Jan Adamowski

Andrzej Sar

Barbara Nazarewicz

Janina Biegalska


Odwiedziny: 645
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves