Wizyt na stronie: 817643 | Wczoraj: 337 | Dzisiaj: 15 | Teraz: 2
Aktualności
Jarmark Janowski - Protokół
2011-05-05 16:24:08

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Jury


Podczas XXXVI FESTIWALU FOLKLORU - Eliminacji Regionalnych do 45 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu - odbytych 3 maja 2011r. w Janowie Lubelskim.


Jury w składzie :

Jan Adamowski - UMCS Lublin

Andrzej Sar - instr. ds. folkloru WOK w Lublinie.

Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


po wysłuchaniu 32 prezentacji konkursowych (ponad 150 wykonawców) w tym 12 prezentacji zespołów śpiewaczych, 10 solistów śpiewaków, 8 instrumentalistów i 2 kapel ludowych, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 100 zł dla Pana Jana Jaworskiego ze Zdziłowic - ufundowana przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim .


W kategorii kapel ludowych:

- Kapela „Bolka” z Polichny - 200 zł. – I nagroda

- Kapela „Bronka” z Kocudzy - 100 zł. – II nagroda.


W kategorii instrumentalistów nagrody otrzymali:

- Jan Jaworski ze Zdziłowic - 200 zł. – I nagroda.

- Jan Leszczyński ze Zdziłowic – 200 zł. – I nagroda.

- Stanisław Głaz z Dzwoli – 150 zł. – II nagroda.

- Zbigniew Butryn z Janowa lub. – 100 zł. – III nagroda.

- Stefan Maziarczyk z Andrzejowa - 100 zł. – III nagoda

- Bronisław Bida z Gródek - 150 zł. – II nagroda.

- Krzysztof Butryn - 100 zł. – III nagroda.

- Bronisław Rawski - 50 zł. – wyróżnienie.


W kategorii śpiewaków nagrody otrzymali:

- Alina Myszak z Kocudzy - 200 zł. – I nagroda

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej - 200 zł. – I nagroda.

- Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa – 200 zł. – I nagroda.

- Stefania Suchora ze Stojeszyna - 50 zł - wyróżnienie.

- Elżbieta Kamińska z Węglisk - 150 zł. – II nagroda .

- Weronika Widz z Modliborzyc - 50 zł. . – wyróżnienie.

- Zofia Jachim ze Szklarni - 150 zł. – II nagroda.

- Jan Małyszek z Janowa Lub. -100 zł. – III nagroda

- Janina Pydo z Goraja - 100 zł. - III nagroda

- Stanisława Dolińska - 150 zł. – II nagroda.

,

W kategorii zespołów śpiewaczych nagrodę otrzymali:

- Zespół śpiewaczy z Momot Dolnych - 500 zł - I nagroda. - - Zespół Śpiewaczy ”Janowianki” z JOK - 300zł. – II nagroda.

- Męski Zespół Śpiewaczy z Majdanu Obleszcze – 500 zł. – I nagroda

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc - 200 zł.

- Zespół „Blinowianki” z Blinowa -200 zł.

- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa – 200 zł.

- Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic - 200 zł.

- Zespół „Stanianki” z Potoka Stany - 100 zł.

- Zespół Śpiewaczy z Szastarki - 200 zł.

- Zespół „Zastawianki” z Goraja - 100 zł.

- Zespół Klubu Seniora z Otrocza - 100 zł.

- Zespół „Kowalanki” z Kowalina - 100 zł.


Ponadto przyznano nagrody w konkursie na pieśń sierocą dla:

- Zespołu śpiewaczego z Momot Dolnych - 150 zł - nagroda I stopnia.

- Zespołu śpiewaczego „Janowianki” - 100 zł. nagroda II stopnia

- Zespołowi „Godziszowianki” - 100 zł. nagroda II stopnia.

- Zespołowi śpiewaczemu ze Zdziłowic - 100 zł. nagroda II stopnia.

W grupie solistów nagrody przyznano dla:

- Aliny Myszak - 50 zł.

- Janiny Chmiel - 50 zł.

- Jana Małyszka - 50 zł.

- Stanisława Fijałkowskiego – 50 zł.

- Stanisławy Dolińskiej - 50 zł.


Na Przegląd Wojewódzki do 45 Ogólnopolskiego festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 29.V.2011r. jury rekomenduje następujących wykonawców:

- Zespół śpiewaczy z Momot Dolnych,

- Zespół Śpiewaczy „Janowianki” z Janowskiego Ośrodka Kultury,

- Stanisława Fijałkowskiego z Chrzanowa – śpiewaka ludowego,

- Jana Jaworskiego – skrzypka ze Zdziłowic,

- Stanisława Głaza - skrzypka z Dzwoli,

W kategorii folkloru rekonstruowanego:

- Elżbietę Kamińską z Węglisk,

- Krzysztofa Butryna z Janowa lubelskiego.


Nagrody pieniężne ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa lubelskiego,

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Komisja dziękuje organizatorom za niezwykle sprawne przeprowadzenie przeglądu, za stworzenie dobrej atmosfery dla wszystkich uczestników festiwalu, a wykonawcom za udział w Festiwalu Folkloru.

Dziękuje fundatorom za wsparcie finansowe XXXVI Festiwalu Folkloru zorganizowanego w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO. Podkreśla wysoki poziom prezentacji konkursowych, zachęca do dalszych poszukiwań tradycyjnego repertuaru zwłaszcza pieśni żniwnych, pasterskich.


Komisja Konkursowa:


Odwiedziny: 4854
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves