Wizyt na stronie: 817758 | Wczoraj: 337 | Dzisiaj: 130 | Teraz: 1
Aktualności
Spotkanie z FILMOTEKĄ SZKOLNĄ w JOK
2012-01-16 08:42:29

 PISF opracował pakiet płyt DVD obejmujący ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy dobrane zostały do 26 tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych (język polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie), które zostały zaproponowane przez specjalistów od danego przedmiotu. Filmy w pakiecie nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej kinematografii. Zestawienie obejmuje dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne tematy z punktu widzenia wiedzy o filmie. Pakiety trafiły do prawie 14 000 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce w 2009 roku.

Celem konferencji było przedstawienie nauczycielom możliwości edukacyjnych pakietu Filmoteka Szkolna. Pierwszą część konferencji poprowadziła pani Emilia Żuber, nauczyciel języka niemieckiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, która zainicjowała całe wydarzenie. W czasie wystąpienia przedstawiła program Filmoteka Szkolna i wszystkie formy działań z nim związane, a także przykład wykorzystania filmu z pakietu na godzinie wychowawczej.

W drugiej części pani Ewa Magdziarz, nauczyciel języka polskiego w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i opiekun Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, zaprezentowała przykłady dobrej praktyki z zakresu edukacji filmowej. Ewa Magdziarz zajmuje się edukacją filmową od ponad 10 lat, organizując m.in. Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”, spotkania autorskie z twórcami filmowymi, warsztaty i przeglądy filmowe a także letni projekt „Kręćmy film!”. MDKF otrzymał w 2011 roku prestiżową nagrodę PISF w kategorii: Edukacja młodego widza.

Materiały zawarte w pakiecie motywują do ciekawych działań filmowych. Potwierdzeniem walorów edukacyjnych projektu Filmoteka Szkolna były prezentacje multimedialne pokazujące wiele przykładów praktycznego wykorzystania pakietu w edukacji szkolnej. Prowadzące konferencję przedstawiły przedsięwzięcia filmowe inspirowane Filmoteką Szkolną, które od dwóch lat mogły prezentować na Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i zachęcenia nauczycieli do podejmowania samodzielnych działań związanych ze sztuką filmową. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w spotkaniu i materiały szkoleniowe przekazane przez Filmotekę Szkolną, a także egzemplarze Czasopisma Artystycznego „Nestor” zawierające artykuły promujące edukację filmową prowadzoną przez MDKF „Iluzjon”.Emilia Żuber

DSCF8040__W__asny___W__asny_.JPG DSCF8042__W__asny___W__asny_.JPG DSCF8046__W__asny___W__asny_.JPG DSCF8047__W__asny___W__asny_.JPG DSCF8048__W__asny___W__asny_.JPG


Odwiedziny: 1118
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves