Wizyt na stronie: 818429 | Wczoraj: 147 | Dzisiaj: 134 | Teraz: 1
Aktualności
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Janowiacy” – otrzymał „ANTKA”
2012-06-11 10:10:27

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Janowiacy" - otrzymał "ANTKA" jako promotor roku 2011podczas tegorocznej edycji "ZOOM NATURY"- DNI JANOWA 2012.

"Janowianki dzisiaj, Bardzo się radują, Za promocje gminy Antka otrzymują.

KO< KO< KO< KO Janowianki, Dziękujemy Kapitule, Za przyznanego nam Antka, Serdecznie i czule.

Grupa Śpiewacza "Janowianki" działa przy Janowskim Ośrodku Kultury od 1990 roku na bazie stworzonego w 1975 roku przez panią Janinę Drzazga zespołu ludowego z Białej. W miarę upływu czasu skład zespołu ulegał zmianie. Dołączyły do niego kobiety z Janowa, a po przejęciu merytorycznej opieki przez Janowski Dom Kultury w składzie zaczęła przeważać liczba członkiń z Janowa. Obecnie w zespole śpiewa tylko jedna śpiewaczka z Białej, a zespól liczy 8 pań, oraz instrumentalista na akordeonie pan Edward Olech.

Równolegle od 1984 roku działała tradycyjna grupa obrzędowa utworzona przez panią Alinę Dudzic kultywująca stare tradycje, obrzędy, zwyczaje i taniec ludowy.

Jednocześnie z obiema grupami współpracowała kapela ludowa z Białej, Krzemienia, "Dudków".

Od 1991 roku obiema grupami kieruje pani Lidia Tryka - instr ds. folkloru JOK.

Od samego początku do chwili obecnej w zespołach działało około 70 osób (dużo z nich już nie żyje).

Od 2010 roku skład Janowianek uległ całkowitej odmianie, ze starego składu pozostały tylko dwie panie. Zespół prezentuje repertuar nie tylko tradycyjny, ale i w miarę potrzeb biesiadny, majówkowy. Różnorodne formy działalności zespołu wynikają z potrzeb środowiska. Inny repertuar dla seniorów, inny na dożynki, a jeszcze inny tradycyjny na festiwal folkloru.

Ambicją zespołu jest zdobywanie nagród i wyróżnień na festiwalach, ale równie ważną rzeczą jest promocja Tradycyjnej Kultury Ziemi Janowskiej na różnorodnych kiermaszach, targach, festiwalach.

Grupa obrzędowa liczy około 15 członków, którzy w miarę wystawiania obrzędów, czy innych widowisk dołączają do zespołu. Ważną rzeczą jest uczestnictwo w tejże grupie dzieci i młodzieży, która chętnie występuje w naszych janowskich strojach, poznaje naszą gwarę, zwyczaje.

W 2009roku grupa obrzędowa obchodziła 25 lecie pracy artystycznej, otrzymała Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego przyznaną przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Zespół był dwukrotnym Laureatem Ogólnopolskiej nagrody w Tarnogrodzie, a w tym roku laureatem III nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie. W lipcu zespół będzie nagrywał drugi film na płycie DVD z widowiska "Wigilia Św. Andrzeja" w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Nagrana została płyta z widowiskiem "Rózgowiny". Obie płyty z nagranymi filmami stanowią nieocenione źródło wiedzy o naszym tradycyjnym folklorze.

Janowianki oprócz śpiewu i widowisk, kultywują tradycyjny taniec, plastykę obrzędową, zwłaszcza wielkanocną, bożonarodzeniową weselną.

W 2015 roku Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy obchodził będzie 40 lecie istnienia i działalności na rzecz krzewienia tradycyjnej kultury Ludowej Ziemi Janowskiej. Ostatnie osiągnięcie grupy śpiewaczej to IIII nagroda na I Niedrzwickim Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Niedrzwicy Dużej(20 maj 2012r).


Lidia Tryka.

Odwiedziny: 1534
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves