Wizyt na stronie: 818422 | Wczoraj: 147 | Dzisiaj: 127 | Teraz: 1
Aktualności
KONKURSU JEDNEGO WIERSZA
2012-11-12 12:53:35

KONKURSU JEDNEGO WIERSZAOrganizatorzy: Janowski Ośrodek Kultury

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Cele:

-pobudzenie aktywności twórczej młodzieży i dorosłych w dziedzinie poezji,

-konfrontacja amatorskiej twórczości poetyckiej


Zasady uczestnictwa:

1.. Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieży od 15 roku życia, których pasją jest

twórczość poetycka.

2. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz debiutanci z powiatu

Janowskiego.

3. Tematyka związana z działalnością i życiem Janusza Korczaka.

Z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka.

4. Do konkursu można zgłosić tylko jeden wiersz nigdzie nie publikowany i wcześniej nie

nagrodzony.

5. Wiersz winny być opatrzone godłem (pseudonimem).

6. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 2 egzemplarzach ) należy przesłać na adres:

Janowski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie

" Konkurs jednego wiersza".

7. W nadesłanej korespondencji ( w osobnej kopercie opatrzonej takimi samym godłem jak

praca konkursowa) należy podać następujące dane: nazwisko i imię, dokładny adres, nr.

telefonu.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.Terminy:

1. Termin nadesłania prac upływa 13.XII. 2012r.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród nastąpi 20 .XII. 2012 roku.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie spotkania.


Nagrody:

1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatorów.

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

3.Nagrodzone teksty publikowane będą w lokalnej prasie.Postanowienie ogólne:


  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

logo_korczak.jpg

wiersz 1 wiersz 2 wiersz 3 wiersz 4 wiersz 5 wiersz 6 wiersz 7 wiersz 8 wiersz 9 wiersz 10


Odwiedziny: 3213
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves