Wizyt na stronie: 823528 | Wczoraj: 145 | Dzisiaj: 33 | Teraz: 1
Aktualności
PROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji Artystycznej
2013-05-08 13:51:34

JARMARK JANOWSKIPROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji Artystycznej


podczas XXXVIII FESTIWALU FOLKLORU - Eliminacji Regionalnych do 47 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 5 maja 2013r. w Janowie Lubelskim.


Jury w składzie :

Jan Adamowski - UMCS Lublin – przew. komisji.

Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


po wysłuchaniu 28 prezentacji konkursowych (ponad 140 wykonawców) w tym 10 prezentacji zespołów śpiewaczych, 5 solistów śpiewaków, 5 instrumentalistów i 2 kapel ludowych, 2 prezentacji „Duży-Mały”, oraz 4 prezentacji par tanecznych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 200 zł dla Pana Stanisława Głaza – instrumentalisty-skrzypka z Dzwoli - ufundowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim ( II nagroda)


W kategorii kapel ludowych:


- Kapela Stacha” z Dzwoli - 200 zł. – nagroda

- Kapela ze Zdziłowic - 200 zł. – nagroda.

-

W kategorii instrumentalistów nagrody otrzymali:

- Zbigniew Butryn - 200 zł - I nagroda

- Stefan Maziarczyk – 100 zł. – III nagroda.

- Bronisław Bida z Gródek - 100 zł. – III nagroda.

- Bronisław Rawski - 50 zł. – wyróżnienie.


W kategorii solistów śpiewaków nagrody otrzymali:


- Alina Myszak z Kocudzy - 200 zł. – I nagroda, im. Stanisława Fijałkowskiego

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej - 50 zł. - wyróżnienie

- Janina Oleszek z Kocudzy - 150 zł - II nagroda

- Stefania Suchora ze Stojeszyna - 50 zł - wyróżnienie

- Janina Pydo z Zastawia - 100 zł - III nagroda .


W kategorii zespołów śpiewaczych nagrodę otrzymali:


- Zespół Śpiewaczy ”Janowianki” z JOK - 100zł. – wyróżnienie

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc - 200 zł. – I nagroda

- Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze - 200 zł - I nagroda.

- Zespół z Godziszowa – 100 zł. - wyróżnienie

- Zespół Męski „Branwiacy” z Branwi - 150 zł - II nagroda

- Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic - 150 zł - II nagroda

- Zespół „Kowalanki” z Kowalina - wyróżnienie

- Zespół Blinowianki” z Blinowa - wyróżnienie

- Zespół „Roztoczanki” z Branwi - wyróżnienie.

- Zespół „Stanianki” z Potoka wielkiego – wyróżnienie


W kategorii Duży- Mały” :


Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej i Agnieszka Łukasik z Zofianki - 50 zł.

Mirosław i Dawid Maksim z Janowa Lubelskiego - 50 zł.


Nagrodzone zostały wszystkie 4 pary taneczne:

- Maria Kutaś i Bronisław Rawski - 50 zł. - JOK

- Stanisława Cieliszak i Aleksander Bielak - 50 zł. – Klub Seniora w Kocudzy

- Janina Daniel i Zygmunt Buczek z GOK w Potoku Wielkim – 50 zł.

- Józefa Michalczyk i Bronisław Kozłowicz ze Zdziłowic – 50 zł.


W/w pary mogą brać udział w OKTTL w Rzeszowie.


Na Przegląd Wojewódzki do 47 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 2.VI.2013r. jury rekomenduje następujących wykonawców:

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc

- Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic

- Janinę Oleszek – solistkę śpiewaczkę z Kocudzy

- Kapelę ze Zdziłowic

- Zbigniewa Butryna z Janowa lubelskiego

- W Kategorii „ Duży- Mały”: - Janinę Chmiel i Agnieszkę Łukasik.

- Mirosława i Dawida Maksim z Janowa Lubelskiego.Nagrody pieniężne ufundowali:

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


Komisja dziękuje organizatorom za niezwykle sprawne przeprowadzenie przeglądu, za stworzenie dobrej atmosfery dla wszystkich uczestników festiwalu, a wykonawcom za udział w Festiwalu Folkloru.

Dziękuje fundatorom za wsparcie finansowe XXXVIII Festiwalu Folkloru zorganizowanego w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO. Podkreśla wysoki poziom prezentacji konkursowych, zachęca do dalszych poszukiwań tradycyjnego repertuaru zwłaszcza pieśni żniwnych, pasterskich.

Komisja Artystyczna:


Odwiedziny: 2031
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves