Wizyt na stronie: 928627 | Wczoraj: 376 | Dzisiaj: 213 | Teraz: 3
Historia orkiestry
Z historii
2010-09-24 11:35:50

„Olek Orkiestra“ taką nazwę nosi orkiestra dęta, która powsta1a w 1997 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Godziszowie. Od 1999 r. w tworzenie orkiestry włączył się Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim.

Kapelmistrzem jest Aleksander Krzos instruktor muzyk z JOK. Ukończył Szkołę Muzyczną w Stalowej Woli Przez wiele lat doskonalił się u najlepszych fachowców sztuki muzycznej grając w bigbandach. Koncertował w Sztokholmie, Paryżu, Berlinie, Rzymie, Oslo, Monte Carlo. Zdobytą wiedzę przekazuje dzieciom i młodzieży, ucząc gry na instrumentach dętych, prowadząc zespoły muzyczne "Go Machine", "Taka sobie orkiestra" oraz zespoły wokalne "Axel", "Supernowe".

Najwięcej czasu poświęca jednak Orkiestrze, którą początkowo tworzyło 8 muzyków amatorów. Po kilkunastu udanych koncertach zainteresowanie młodzieży grą w orkiestrze wzrosło, przybywało muzyków, którzy od podstaw uczyli się gry na wybranych instrumentach.

Dziś Orkiestra liczy 20 muzyków, w większości są to ludzie młodzi, którzy, jednocześnie kształcą się w szkołach muzycznych. Kapelmistrz potrafi zgromadzić wokół siebie młodych ludzi, zachęcić ich do ciężkiej pracy na próbach, których efektem są niezliczone koncerty "Olek Orkiestry".

Orkiestra posiada szeroki repertuar prezentowany na licznych imprezach. W 2001r. zajęła I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Biłgoraju. Wydana została płyta, na której umieszczono kilkanaście utworów w wykonaniu "Olek Orkiestry".


Odwiedziny: 6113
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves