Wizyt na stronie: 928600 | Wczoraj: 376 | Dzisiaj: 186 | Teraz: 1
Dane teleadresowe
Dane teleadresowe
2010-09-12 20:13:26

Janowski Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 3
23-300 Janów Lubelski
Tel./Fax. 15/8724677
e-mail: jok_janowl@op.pl
NIP: 862-10-06-457
REGON: 830192770


Pracownicy Janowskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor
Łukasz Drewniak
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 25
e-mail: jok_janowl@op.pl


Instruktor ds. programowych
Matylda Michałek
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 21


Instruktor ds. folkloru
Lidia Tryka
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 30


Instruktor ds. muzyki
Aleksander Krzos
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 28
e-mail: jok_janowl@op.pl


Instruktor ds. plastyki
Leszek Waberski
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 29
e-mail: jok_janowl@op.pl


Główna księgowa
Katarzyna Dolat
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 26
e-mail: jok.mr.ksiegowosc@onet.com.pl


Specjalista ds. administracyjno-technicznych

Andrzej Wojtan
ikona_phone.png15/8724677 nr. wew. 31
ikona_phone.png 515 447 807
e-mail: jok_andrzejw@onet.eu


Akustyk/kinooperator
Kamil Tryka
ikona_phone.png15/8724677 nr. wew. 27
e-mail: kinojutrzenka@onet.pl


Kinooperator/kierowca
Aleksander Czarny
ikona_phone.png15/8724677 nr. wew. 31
e-mail: kinojutrzenka@onet.pl


Kinooperator/pracownik gospodarczy
Adam Kowalczyk
ikona_phone.png15/8724677 nr. wew. 24
e-mail: kinojutrzenka@onet.pl


Obsługa Urządzeń A/V
Andrzej Gilas
ikona_phone.png 15/8724677 nr. wew. 28
e-mail: kinojutrzenka@onet.pl


Pracownik gospodarczy
Anna Mierzwa
ikona_phone.png 15/8724677
e-mail: jok_janowl@op.pl

Klauzula informacyjna
Janowski Ośrodek Kultury

w Janowie Lubelskim

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janowski Ośrodkiem Kultury, reprezentowany przez Dyrektora JOK z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724677, e.mail: jok_janowl@op.pl.

  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Janowski Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, Panem Pawłem Wiśniewskim, osobiście w JOK, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres e-mail: iod@pawelwisniewski.pl.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a) wykonania zadań Janowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Suwalskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Suwalskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych

  1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas wykonania zadań Janowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub;

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub;

c) przez czas, w którym Janowski Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

  1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;

  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Administrator Danych Osobowych


Odwiedziny: 34837
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves