Wizyt na stronie: 948412 | Wczoraj: 316 | Dzisiaj: 75 | Teraz: 2
Kultura Ludowa
PROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji Artystycznej
2014-05-21 14:21:20PROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji ArtystycznejPodczas 39 edycji FESTIWALU FOLKLORU - Eliminacji Regionalnych do 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 18 maja 2014r w Janowie Lubelskim.


Jury w składzie :

Jan Adamowski - UMCS Lublin – przew. komisji.

Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


po obejrzeniu 30 prezentacji konkursowych (ponad 140 wykonawców) w tym 9 prezentacji zespołów śpiewaczych, 6 solistek śpiewaczek, 4 instrumentalistów i 2 kapel ludowych, 4 prezentacji „Duży-Mały”, oraz 5 prezentacji par tanecznych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 100 zł dla Pana Bronisława Rawskiego – instrumentalisty-skrzypka z Kocudzy- ufundowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim


W kategorii kapel ludowych nagrody po 160 zł otrzymali:


- Kapela Stacha” z Dzwoli

- Kapela ze Zdziłowic

-

W kategorii instrumentalistów nagrody po 80 zł otrzymali:

- Zbigniew Butryn

- Stefan Maziarczyk

- Stanisław Głaz

- Jan Leszczyński

W kategorii solistów śpiewaków nagrody po 50 zł otrzymały:

- Alina Myszak z Kocudzy

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej- Nagroda im. Stanisława Fijałkowskiego

- Janina Oleszek z Kocudzy

- Elżbieta Kamińska z Modliborzyc

- Janina Pydo z Zastawia

- Agnieszka Łukasik z Zofianki Górnej .


W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 110 zł otrzymali: - Zespół Śpiewaczy ”Janowianki” z JOK

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc

- Zespół „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy

- Zespół KGW z Kocudzy II

- Zespół Męski „Branwiacy” z Branwi

- Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic

- Zespół „Kowalanki” z Kowalina

- Zespół „Roztoczanki” z Branwi .

- Zespół „Stanianki” z Potoka Wielkiego


W kategorii Duży- Mały” nagrody po 80 zł otrzymali:


- Stanisława Kapusta z Katarzyną Wieczorek z GOK w Modliborzycach.

- Zespół „Wisienki” z Ireną Krawiec z Kocudzy.

- Janina Pydo z Zespołem Wokalnym z Goraja.

- Jan Wnuk z Agnieszką Mazur ze Zdziłowic.


Nagrodzone zostały wszystkie 5 par tanecznych po 50 zł:


- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej i Bronisław Rawski z Kocudzy

- Teodozja Kapica i Krzysztof Łukasik

- Wiesława Ludian i Jan Jamroży

- Stanisława Kapusta z Modliborzyc i Wacław Wojciechowski

- Władysława Machulak i Zygmunt Buczek z Potoka Wielkiego.

W/w pary mogą brać udział w OKTTL w Rzeszowie.


Na Przegląd Wojewódzki do 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 1.VI.2014r. jury rekomenduje następujących wykonawców:


- Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy.

- Zespół Śpiewaczy „Branwiacy” z Branwi.

- Janinę Chmiel – solistkę śpiewaczkę z Wólki Ratajskiej.

- Kapelę „ Stacha” z Dzwoli

- Zbigniewa Butryna z Janowa lubelskiego- instrumentalista.

- W Kategorii „ Duży- Mały”: Irenę Krawiec z zespołem „Wisienki” z Kocudzy

- W kategorii rekonstruowanej: Agnieszkę Łukasik- śpiewaczkę z Zofianki Górnej..Nagrody pieniężne ufundowali:

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


Komisja dziękuje organizatorom za niezwykle sprawne przeprowadzenie przeglądu, za stworzenie dobrej atmosfery dla wszystkich uczestników festiwalu.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za kultywowanie tradycji, szczególnie tym, którzy przekazują je młodemu pokoleniu.

Dziękuje fundatorom nagród za wsparcie finansowe XXXVIII Festiwalu Folkloru zorganizowanego w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO. Podkreśla wysoki poziom prezentacji konkursowych, zachęca do dalszych poszukiwań tradycyjnego repertuaru zwłaszcza pieśni żniwnych, pasterskich.

Komisja Artystyczna:


Odwiedziny: 3755
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves