Wizyt na stronie: 642695 | Wczoraj: 547 | Dzisiaj: 217 | Teraz: 2
Festiwal Folkloru Jarmark Janowski
Protokół Festiwalu Folkloru 2016 r.
2016-05-24 08:56:30


PROTOKÓŁ z Posiedzenia Komisji Artystycznejpodczas 41 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO - Eliminacji Regionalnych do 50 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 15 maja 2016 r. w Janowie Lubelskim.


Jury w składzie :

Jan Adamowski - UMCS Lublin – przew. komisji.

Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Andrzej Wojtan - Kraśnik


po obejrzeniu 30 prezentacji konkursowych (ponad 150 wykonawców) w tym 11 prezentacji zespołów śpiewaczych, 9 solistek śpiewaczek, 4 instrumentalistów, 4 kapel ludowych, 1 prezentacji „Duży-Mały”, 1 pary tanecznej, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 200 zł dla Pana Stanisława Głaza – instrumentalisty, skrzypka z Dzwoli - ufundowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim .


W kategorii kapel ludowych nagrody po 150 zł otrzymali:


- Kapela Stacha” z Dzwoli

- Kapela ze Zdziłowic

- Kapela Butrynów

- Kapela „ Czerwona Róża” z Szastarki – 100 zł.

W kategorii instrumentalistów nagrody po100 zł otrzymali:

- Stefan Maziarczyk z Andrzejowa

- Jan Leszczyński ze Zdziłowic

- Bronisław Rawski z Kocudzy

W kategorii solistów śpiewaków nagrody po 50 zł. otrzymały:

- Alina Myszak z Kocudzy

- Elżbieta Kamińska - Nagroda im. Stanisława Fijałkowskiego – 100 zł.

- Stefania Suchora ze Stojeszyna

- Janina Pydo z Zastawia

- Janina Oleszek z Kocudzy

- Walentyna Pikul z Hoszni Ordynackiej

- Eugenia Czajka z Hoszni Ordynackiej

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej

- Janina Dyjach z Kocudzy

.


W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 100 zł otrzymali: - Zespół Śpiewaczy ”Janowianki” z JOK

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc

- Zespół „Kocudzanki” z Klubu Seniora w Kocudzy

- Zespół „Marianki” KGW z Kocudzy II

- Zespół Męski „Branwiacy” z Branwi - 200 zł.

- Zespół Śpiewaczy „Zastawianki” z Zastawia

- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa – 200 zł.

- Zespół „Roztoczanki” z Branwi - 200 zł. .

- Zespół „Stanianki” z Potoka Wielkiego

- Zespół z Klubu Seniora „Janowiacy” z Janowa Lub.

- Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic.


W kategorii Duży- Mały” nagrodę w wysokości 100 zł otrzymali:

- Stanisława Kapusta z uczennicami- GOK w Modliborzycach

W kategorii par tanecznych nagrodę w wys. 100 zł. otrzymała para taneczna z Kocudzy: Alina Myszak i Bronisław Rawski.


Na przegląd wojewódzki do 50 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 29.V.2016 r. jury rekomenduje następujących wykonawców:


- Zespół Śpiewaczy „Godziszowianki” z Godziszowa

- Zespół Śpiewaczy „Branwiacy” z Branwi.

- Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki” z Branwi

- Stanisława Głaza z Dzwoli

- Jana Leszczyńskiego ze Zdziłowic.

- Kapela „Butrynów” z Janowa lubelskiego.

- Kapela Ludowa ze Zdzilowic

- W kategorii „ Duży- Mały” – Stanisława Kapusta z uczennicami - GOK w Modliborzycach.

- Elżbieta Kamińska z Węglisk- w kategorii rekonstrukcji.

- Alina Myszak, śpiewaczka z Kocudzy.


Nagrody pieniężne ufundowali:

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.


Komisja gratuluje organizatorom konsekwencji działań w propagowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, za niezwykle sprawne przeprowadzenie przeglądu, za stworzenie dobrej atmosfery dla wszystkich uczestników festiwalu.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za kultywowanie tradycji, szczególnie tym, którzy przekazują je młodemu pokoleniu.

Dziękuje fundatorom nagród za wsparcie finansowe 41 edycji Festiwalu Folkloru. Podkreśla wysoki poziom prezentacji konkursowych, zachęca do dalszych poszukiwań tradycyjnego repertuaru zwłaszcza pieśni żniwnych, pasterskich.

Komisja Artystyczna:Odwiedziny: 994
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves