Wizyt na stronie: 642687 | Wczoraj: 547 | Dzisiaj: 209 | Teraz: 1
Festiwal Folkloru Jarmark Janowski
Protokół z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Lublin, 29 maja 2016 r.
2016-06-01 12:26:00

Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się we Włodawie, Poniatowej, Obszy, Suścu, Dębowej Kłodzie, Adamowie, Kąkolewnicy, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Rykach Drelowie, Horodysku i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 106 zespołów śpiewaczych, 10 kapel, 7 instrumentalistów, 45 śpiewaków, 11 grup w kategorii Duży-Mały i 7 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 186 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 17 zespołów śpiewaczych, 3 kapele, 5 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 5 grup Duży-Mały i 6 prezentacji w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

dr Janina Biegalska – Urząd Marszałkowski w Lublinie
mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK w Lublinie
mgr Andrzej Sar – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie

postanowiło wytypować do udziału w 50 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców:

W kategorii kapel:

- Kapela „Wojciechowska” z Wojciechowa, pow. lubelski
- Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

W kategorii zespołów śpiewaczych:

- Zespół „Sielanki” z Sielca, pow. chełmski
- Męski Zespół Śpiewaczy z Majdanu Obleszcze, pow. kraśnicki
- Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski
- Zespół „Roztoczanki” z Branwi, pow. janowski
- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa, pow. janowski
- Zespół „Czerniczanki” z Czernica, pow. rycki

W kategorii instrumentalistów:

- Andrzej Dudziński z Wohynia, pow. radzyński

W kategorii solistów śpiewaków:

- Zofia Sulikowska z Wojsławic, pow. chełmski
- Alina Myszak z Kocudzy, pow. janowski
- Katarzyna Weremczuk z Dołhobród, pow. włodawski

W kategorii Duży-Mały:

- Stanisława Kapusta z uczennicami z Modliborzyc, pow. janowski
- Zdzisław Marczuk z uczennicami z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

W kategorii folklor-kontynuacja:

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski
- Elżbieta Kamińska z Węglisk, pow. janowski

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców:

- Zespół „Fajsławianki” z Fajsławic, pow. krasnostawski
- Dziecięcy zespół z Poniatowej, pow. opolski
- Zespół „Koral” z Kamienia, pow. chełmski
- Kapela Zdzisława Marczuka z Zakalinek, pow. bialski
- Zespół „Worgulanki” z Worgul, pow. bialski

Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w Jubileuszowym – 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.