Wizyt na stronie: 642686 | Wczoraj: 547 | Dzisiaj: 208 | Teraz: 1
Festiwal Folkloru Jarmark Janowski
Protokół z Posiedzenia Komisji Artystycznej.
2015-05-21 08:48:19

podczas 40 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO - Eliminacji Regionalnych do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 17 maja 2015 r. w Janowie Lubelskim.Jury w składzie :

Jan Adamowski - UMCS Lublin – przewodniczący komisji.

Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Barbara Nazarewicz - Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.po obejrzeniu 23 prezentacji konkursowych (ponad 120 wykonawców) w tym 10 prezentacji zespołów śpiewaczych, 5 solistek śpiewaczek, 5 instrumentalistów, 1 kapeli ludowej, 1 prezentacji „Duży-Mały”, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:- Nagrodę im. Józefa Góry w wys. 200 zł dla Pana Jana Jaworskiego – instrumentalisty, skrzypka ze Zdziłowic - ufundowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie LubelskimW kategorii kapel ludowych nagrodę 300 zł otrzymała:- Kapela Stacha” z Dzwoli

W kategorii instrumentalistów nagrody po150 zł otrzymali:

- Zbigniew Butryn

- Stefan Maziarczyk

- Stanisław Głaz

- Bronisław Rawski

W kategorii solistów śpiewaków nagrody otrzymały:

- Alina Myszak z Kocudzy - 100 zł.

- Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej- Nagroda im. Stanisława Fijałkowskiego – 200 zł.

- Stefania Suchora ze Stojeszyna – 100 zł.

- Janina Pydo z Zastawia – 100 zl.

- Agnieszka Łukasik z Zofianki Górnej - 100 zł. .W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody po 150 zł otrzymali: - Zespół Śpiewaczy ”Janowianki” z JOK

- Zespół śpiewaczy z Modliborzyc

- Zespół „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy

- Zespół „Marianki” KGW z Kocudzy II

- Zespół Męski „Branwiacy” z Branwi

- Zespół Śpiewaczy „Blinowianki”

- Zespół „Kowalanki” z Kowalina

- Zespół „Roztoczanki” z Branwi

- Zespół „Stanianki” z Potoka Wielkiego

- Męski Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze

W kategorii Duży- Mały” nagrodę w wysokości 150 zł otrzymali:- Janina Pydo z Zespołem Wokalnym z Goraja.Na przegląd wojewódzki do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, do Lublina w dniu 31.V.2015 r. jury rekomenduje następujących wykonawców:- Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Klubu Seniora w Kocudzy.

- Zespół Śpiewaczy „Branwiacy” z Branwi.

- Stanisława Głaza z Dzwoli

- Stefana Maziarczyka z Andrzejowa

- Zbigniewa Butryna z Janowa lubelskiego- instrumentalista.

- Jana Jaworskiego , skrzypka ze Zdziłowic

- W Kategorii „ Duży- Mały” – Zespół Wokalny z mistrzynią Janiną Pydo z GOK w Goraju.

Nagrody pieniężne ufundowali:

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Nagrody rzeczowe ufundowała Firma „JANEX” z Janowa Lubelskiego.Komisja gratuluje organizatorom konsekwencji działań w propagowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, za niezwykle sprawne przeprowadzenie przeglądu, za stworzenie dobrej atmosfery dla wszystkich uczestników festiwalu.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za kultywowanie tradycji, szczególnie tym, którzy przekazują je młodemu pokoleniu.

Dziękuje fundatorom nagród za wsparcie finansowe 40 edycji Festiwalu Folkloru zorganizowanego w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO. Podkreśla wysoki poziom prezentacji konkursowych, zachęca do dalszych poszukiwań tradycyjnego repertuaru zwłaszcza pieśni żniwnych, pasterskich.

Komisja Artystyczna:


Odwiedziny: 1370
Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves