Wizyt na stronie: 622854 | Wczoraj: 623 | Dzisiaj: 529 | Teraz: 3
Aktualności

2016-11-24 08:01:57

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Janowiacy" opracował i nagrał kolejne widowisko obrzędowe "Pośnik Janowski" według tradycji wsi Biała, Momoty.


2016-11-02 08:39:50

Komisja w składzie: Bożena Kapica- nauczycielka języka polskiego , Joanna Jargiło- Starostwo Powiatowe, Matylda Michałek instruktor JOK, po wysłuchaniu 27 pozycji konkursowych postanowiła przyznać:


2016-11-02 08:38:53

Komisja po wysłuchaniu 41 pozycji konkursowych postanowiła przyznać:


2016-10-21 09:49:06
W "SALI KAMERALNEJ" do piątego listopada można oglądać wystawę malarstwa oraz cykl graficzny pt. "Drzazga mojej wyobraźni" pani Renaty Katarzyny Zybały
Artystka urodziła się w 1982 r. w Staszowie. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych - specjalność malarstwo sztalugowe. Uzyskała tytuł magistra sztuki oraz posiada kwalifikacje artysty sztuk pięknych i krytyka sztuki.

2016-10-21 09:38:49

Na "TARASIE PLASTYCZNYM" do połowy listopada prezentowana będzie wystawa

Pani Katarzyny Wróbel


XVII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej I Religijnej.
2016-10-11 11:40:29
W dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej Janowskiego 
Ośrodka Kultury odbędzie się XVII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej I Religijnej.
Karty zgłoszenia oraz aranże (podkłady) należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie
do 4 listopada 2016r.

regulamin_sklepu_internetowego.pngREGULAMIN       pobrane__1_.jpg KARTA ZGŁOSZENIA

2016-10-07 18:30:45

2 X. 2016r. - Kiszenie kapusty w plenerach dawnej wsi lubelskiej - w Skansenie Lubelskim.


20 Jesienny Konkurs Recytatorski.
2016-10-03 16:44:29

Janowski Ośródek Kultury informuje, iż w dniu 27 października 2016r.o godz. 9.00 odbędą się eliminacje powiatowe 20 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla szkół podstawowych.

Natomiast w dniu 28 października 2016r. o godz. 9.00 odbędą się eliminacje powiatowe 20 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla szkół ponadgimnazjalnych.

Karty zgłoszenia należy dostarczać do JOK do dani 21 października 2016r.

 Regulamin i karta zgłoszenia 20 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.


Janowski Ośrodek Kultury © 2010 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 3, tel. 15 8724 677, 8724 678, fax 15 8724 677
wykonanie: Extreme Waves